ติดต่อพระ

ติดต่อ วัดพบิตรพิมุขฯ

วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
๒๖๖ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๒๒๑-๘๙๙๗, ๐๒-๖๒๒-๕๓๔๓,  
๐๒-๒๒๒-๙๘๔๕, ๐๒-๒๒๕-๗๖๙๓