ร่วมพิธีเททองหล่อพระสำคัญ ๕ องค์

151

ร่วมพิธีเททองหล่อพระสำคัญ ๕ องค์

วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร  ถนนจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเททองหล่อพระสำคัญของวัด ๕ องค์ในวาระเดียวกัน

กำหนดการ

เวลา ๑๐.๐๐ น.  พิธีบวงสรวง

เวลา ๑๕.๔๙ น.  สมาทานศีล และร่วมเจริญพระธรรมจักร ๙ จบ

เวลา ๑๗.๔๙ น.  ประกอบพิธีเททองหล่อพระ ขอเชิญร่วม

อนุโมทนาและร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นทอง หรือร่วมบริจาคสมทบในการนี้โดยทั่วกัน