กิจกรรมวันอดีตเจ้าอาวาส

105

กิจกรรมวันอดีตเจ้าอาวาส

วันอดีตเจ้าอาวาส

             คณะสงฆ์วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร กำหนดวันมรณภาพแห่งพระเดชพระคุณพระเทพมุนี (ธีร์ มหาธีโร ป.ธ. ๖) อดีตเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์ และรองเจ้าคณะภาค ๓ เป็นวันอดีตเจ้าอาวาส กำหนดวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีกิจกรรมดังนี้

เวลา ๑๐.๓๐ น.   พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพล

              เวลา ๑๖.๐๐ น.   บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน