ข่าวสารของวัด

ร่วมพิธีเททองหล่อพระสำคัญ ๕ องค์

ร่วมพิธีเททองหล่อพระสำคัญ ๕ องค์ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร  ถนนจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเททองหล่อพระสำคัญของวัด ๕ องค์ในวาระเดียวกัน กำหนดการ เวลา ๑๐.๐๐ น.  พิธีบวงสรวง เวลา ๑๕.๔๙ น.  สมาทานศีล และร่วมเจริญพระธรรมจักร ๙ จบ เวลา ๑๗.๔๙ น.  ประกอบพิธีเททองหล่อพระ ขอเชิญร่วม อนุโมทนาและร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นทอง หรือร่วมบริจาคสมทบในการนี้โดยทั่วกัน

กิจกรรมวันอดีตเจ้าอาวาส

กิจกรรมวันอดีตเจ้าอาวาส วันอดีตเจ้าอาวาส              คณะสงฆ์วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร กำหนดวันมรณภาพแห่งพระเดชพระคุณพระเทพมุนี (ธีร์ มหาธีโร ป.ธ. ๖) อดีตเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์ และรองเจ้าคณะภาค ๓ เป็นวันอดีตเจ้าอาวาส กำหนดวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีกิจกรรมดังนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น.   พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ เวลา ๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพล               เวลา ๑๖.๐๐ น.   บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน

โครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ฝากบอกกล่าว โครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กำหนดวันที่ ๖-๒๐ เมษายนของทุกปี โดยเห็นว่า เยาวชนเป็นอนาคตของชาติ การพัฒนาเยาวชนให้ซึมซาบในพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร ร่วมกับสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้จัดโครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น ณ วัดบพิตรพิมุขวรวิหารเป็นประจำทุกปี โดยเน้นพัฒนาเยาวชนในด้าน - มีความรู้พระพุทธศาสนา - ฝึกหัดกิริยามารยาท - สร้างความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์      การจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากสาธุชนเป็นจำนวนมาก และได้ถวายความอุปถัมภ์กิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น - รับจองเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร - รับจองเป็นเจ้าภาพถวายอุปกรณ์ - รับจองเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า และเพล (กลางวัน) - รับจองเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ บ่าย และค่ำ

ธรรมะต่าง ๆ

วันพระ

ในวันที่ 15 ค่ำ เดือน 6 

ความหวัง

ความหวัง ทำงานหนัก  อยากพักบ้าง  ยังไม่กล้า หวั่นใจว่า     คนข้างหลัง    จะเสียหาย ดุว่าบ้าง       ลงโทษบ้าง    เป็นบางคราว ใจมุ่งหมาย   ผลักดันศิษย์   ให้คิดเป็น เห็นเธอหลง  เล่นเกมส์คอมฯ  มอมเมาจิด คนเล่นติด     คนขายรวย      ซวยคือฉัน คอยป้องกัน  ตามตรวจเก็บ  เกือบทุกวัน ไม่เห็นวัน      หมดสักที      VDO เกมส์ ฯ ขรัวtato ๑๗/๑๐/๕๓

อานิสงส์การถวายภัตตาหาร

อานิสงส์การถวายภัตตาหาร อานิสงส์การถวายภัตตาหาร โดย....พระธรรมปริยัติโมลี   เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข  คำว่า อานิสงส์การถวายภัตตาหาร นั้น เมื่อแยกออกแล้ว ก็แยกได้เป็น ๔ คำ คือ อานิสงส์+การถวาย+ภัตต์+อาหาร  อานิสงส์ ในภาษาบาลี ใช้คำว่า อานิสงสะ หมายถึง ผลแห่งกุศล ผลดี ประโยชน์ การถวาย ในภาษาบาลี ใช้คำว่า ทานะ หมายถึงการมอบให้(ใช้สำหรับผู้ใหญ่และพระภิกษุสงฆ์)  ภัตต์ ในภาษาบาลี ใช้คำว่า ภัตตะ หมายถึงของที่กินได้ เครื่องคำจุนชีวิต  อาหาร ในภาษาบาลี ใช้คำว่า อาหาระ...

พุทธรัตนประดับใจ

พุทธรัตนประดับใจ            " พระพุทธเจ้าเป็นรัตนะประณีตเกินกว่าจะมีรัตนใดเสมอได้”  ความข้อนี้พุทธบริษัททั้งชาวไทยและต่างประเทศรู้กันโดยทั่วไป เหตุใดจึงเปรียบพระพุทธเจ้าเป็นรัตนะ อันมีความหมายว่า " แก้ว " หรือ " ความประเสริฐ "  แท้จริงแก้วนั้นมีหลายชนิด เช่น แก้วมณี แก้วไพฑูรย์ แก้วบุษราคำ เป็นต้น แต่แก้วที่จัดเป็นรัตนะนั้นเป็นแก้วที่บริสุทธิ์ไร้ตำหนิหรือมลทินใดๆ เป็นแก้วที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เกิดความชื่นตาเย็นใจแก่ผู้ได้พบเห็น เพราะมองแล้วไม่มีอะไรสะดุดตาติดค้างคาใจ พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต บริสุทธิ์หมดจดไร้มลทินที่ใครจะนำมาตำหนิติเตียนได้ เพราะประกอบด้วยพระคุณทั้ง...

ข่าวกิจกรรม